HUM-Radio

 

HUM-Radio

In 2020 hebben wij gezocht naar manieren om ons werk voort te kunnen zetten terwijl de wereld om ons heen stil stond.
Uitgangspunt van ons idee was om te zoeken naar een manier of er interactie tussen ons publiek mogelijk was, binnen de op dat moment geldende regels.
Interactie met ons publiek is altijd een belangrijk onderdeel binnen onze projecten.

Wij luisteren veel naar muziek en realiseerden ons dat het een krachtig medium is om je in uit te drukken. …Zouden we een ​​liedje kunnen delen tussen twee personen. Aangezien niet iedereen goed kan zingen (en samen zingen niet kon vanwege de regels) bedachten we dat de liedjes wel geneuried konden worden.  Daarnaast ontdekten we dat neurien ook gezond is voor lichaam en geest. Zo ontstond Hum-Radio. Een radiostation voor geneuriede liedjes, speciaal voor iemand. Een persoonlijk geschenk verpakt in een muzikale boodschap.

Hum-Radio is eerst als een online project gepresenteerd tijdens het Freedom Festival 2020, in Hull, UK met ondersteuning van Insitu.
Dankzij het fonds voor Podiumkunsten (balkonscenes) konden wij een vervolg maken bij galerie het Kunstgemaal in Bronkhorst (NL). In het voorjaar van 2021 hebben wij daar meerdere live sessies gehouden.
Vanaf juli 2021 t/m februari 2022 heeft Hum-Radio in verschillende opstellingen gedraaid op festivals in binnen- en buitenland.

De ‘hums’ die tijdens deze periode aan elkaar zijn geschonken hebben wij gearchiveerd.
Deze verzameling is hieronder te beluisteren.

Lekker in je HUM@HUM-Radio!

HUM-Radio

(English)

In 2020 we looked for ways to continue our work while the world around us stood still.
The starting point of our idea was to look for a way of interaction between our audience, within the rules applicable at that time.
This interaction is always an important part of our projects.

We listen to music a lot and realized that it is a powerful medium to express yourself. …Could we share a song between two people. Since not everyone can sing well (and couldn’t sing together because of the rules) we thought that the songs could be hummed. In addition, we discovered that humming is also healthy for the body and mind. That’s how Hum Radio was born. A radio station for hum songs, just for someone. A personal gift wrapped in a musical message.

Hum-Radio was first presented as an online project at the Freedom Festival 2020, in Hull, UK with support from Insitu.
Thanks to the Fund for Performing Arts (Balcony Scenes) we were able to contunue with Hum-Radio and in the spring of 2021 we held several live sessions at the Kunstgemaal gallery in Bronkhorst (NL).
From July 2021 to February 2022 Hum-Radio has played in various setups at festivals in the Netherlands and abroad.

We have archived the ‘hums’ that were donated to each other during this period.
This collection can be heard below.

Enjoy your HUM@HUM-Radio!

HUM-Radio is made possible with the support of:

         

 

Vind je HUM hier / Find your HUM here:

Site generously made by Atelier Tackenco. & Steffie de Vilder